جوانی
توسط : 2Esteghlal2
ای جوانی  رفتی ز دستم در خون نشستم
جوانی کجائی چرا رفتی که من  از تو طرفی نبستم
غم پیری نبود دیری که در هم شکستم
جوانی را ز کف داده ام رایگانی  
کنون حسرت بَرَم روز و شب در جوانی
نه هشیار ون نه مستم   
ندانم که چه هستم
جوانی چو رفتی تو ز دستم
ندیدم سود از جوانی در زندگانی                
چه حاصل از  زندگانی دور از جوانی
جفا ها کشیدم دردا که دیدم
از مهربانان نامهربانی
غمت را نهفتم در سینه امّا                        
با کس نگفتم راز نهانی
تویی جلوة شبابم           
 که چون جویمَت نیابم
امیدم کجایی کجایی                            
 اگر در بَرَم نیایی
بسازم با سوز هجر و داغ جدایی
دوشنبه 3/10/1386 - 14:40
پسندیدم 0
UserName