شعر
توسط : 2Esteghlal2
ساقی بده پیمانه ای کز خویش بی تابم کند   
چون شمع غوطه ور در آتش و آبم کند
من در سرابی از عطش در پیچ و تابی از عطش  
با جرعه آبی از عطش باشد که سیرابم کند
در پرده آوازم دهد در اوج پروازم دهد   
جان گیرد بازم دهد شیداو شادابم کند
یارب به محراب دعا خوانم ترا خوانم ترا   
تا عبرت آیینه ها فانوس محرابم کند
دوشنبه 3/10/1386 - 14:36
پسندیدم 0
UserName