غدیر
 

غدیر،برای تشنگان،چشمه ی زلال هدایت است،و برای ره گم کردگان،صراطی است که به سنّت پیامبر منتهی می شود.

دوشنبه 3/10/1386 - 14:3
پسندیدم 0
UserName