غدیر
 

غدیر،یک کتاب مبین است،سندی برای تداوم خطّ رسالت در جلوه ی امامت.

دوشنبه 3/10/1386 - 14:3
پسندیدم 0
UserName