من لایق این همه عذاب نبودم
توسط : star_glow
 
یك شاخه سلام گل پیغام من است
بد نامی من تمام در نام من است
بد عهدی روزگارچون قافیه شد
بدرود كه این قافیه فرجام من است
دوشنبه 3/10/1386 - 13:14
پسندیدم 0
UserName