رسم زندگی
توسط : star_glow
رسم زندگی این است
یک روز کسی را دوست داری
و روز بعد تنهایی
به همین سادگی !
او رفته است
و همه چیز تمام شده است .
مثل یک میهمانی
که به آخر می رسد
و تو به حال خود رها می شوی
چرا غمگینی؟
این رسم زندگی است
تو نمی توانی آن را تغییر دهی ،
 پس تنها آوازی بخوان !
این تنها کاری است که از دست تو برمی آید.

 
دوشنبه 3/10/1386 - 13:10
پسندیدم 0
UserName