كلام نور

از نگاه به نامحرم پرهیز كنید زیرا در دل نگاه كننده زمینه انحرافات را ایجاد می کند و همان براى گرفتارى انسان كافى است.

 

عیسی ابن مریم(ع)

دوشنبه 3/10/1386 - 12:6
پسندیدم 0
UserName