قرآن
 

 

حدیث عشق و ایمان است قرآن 

  صفا بخش دل و جان است قرآن

دوشنبه 3/10/1386 - 9:54
پسندیدم 0
UserName