تو تسلیمی؟
توسط : بر ز خ
 

سلام

به یاد داشته باش..
درست درلحظه ای که می گویی " من تسلیمم"
شخص دیگری که درحال نظاره ی همان موقعیت است

با خود می گوید:"چه فرصت بزرگی"

دوشنبه 3/10/1386 - 9:22
پسندیدم 0
UserName