سجده كن
توسط : یاكریم

سجده كن

چقدر اخلاق حمیده، خوب است. تمام نعمت روی زمین یك طرف، یك صفت خوب از اخلاق محمد(ص) یك طرف. امیدوارم به اخلاق وصفاتتان رسیدگی كنید. هر وقت هم دیدی، سجده كنید و خدا را شكر كنید. هر وقت فعل خوبی از تو سرزد، حرف خوبی به مادرت یا اقوامت گفتی، گذشت كردی یا اگر ظلمی به تو شد عفو كردی، سجده كن همین جور نشینی و بگویی خدا به من داده ولش كنی.

پشتش را بگیر و خودت را سیر كن. اگر چیز خوبی گیرت آمد، قشنگ نگاه كن. پس هر وقت یك صفت خوب در كار و در عیادتت و در اعمال خیرت پیدا شد، سجده كن.

منبع:حدیث معرفت

دوشنبه 3/10/1386 - 8:29
پسندیدم 0
UserName