پرسش قرآنی
توسط : mohsenpour

پرسش: قرآن می گوید « لَعَـلّکُـم تـُفـلِحُـون» یعنی: شاید رستگار بشوید. چرا قرآن می گوید "شاید" رستگار بشوید؟

 

پاسخ: حرف لَـعَـلَّ حرف تـَرَجّـی است. ترجّی یعنی: آرزومندی، امیدواری، ابراز امید و آرزومندی. و معانی آن از جمله چنین است: با آرزومندی، با آرزوی، با آرزوی اینکه، با امید و آرزوی به، تا، تا اینکه (با مضمون آرزومندی). (فقط برای آرزوی موارد خوب بکار می رود).

 

و «لـَعـَلَّکـُم تـُفـلِحُـون» یعنی: با آرزومندیِ رستگار شدن. یعنی رستگاری را آرزوی خود بکنید (یا آروزی خود را "رستگار شدن" قرار بدهید) و برای رسیدن به آن خوبی بکنید.

 

و گاهی نیز حرف «لَعَـلَّ» برای تعلیل (بیان علت، انگیزه) می آید، و گاهی هم برای پرسش.

دوشنبه 3/10/1386 - 1:11
پسندیدم 0
UserName