پرسش قرآنی
توسط : mohsenpour

پرسش: چرا قرآن در داستان موسی فرمانروای مصر را با لقب فرعون نام می برد ولی در داستان یوسف با لقب مَلِک یعنی پادشاه؟

 

پاسخ: لقب فرمانروایان مصر همیشه فرعون نبوده است. از سال 1730 پیش از میلاد که رژیم فرعونی توسط نیروهای هکسوس سرنگون می شود تا 1580 پیش از میلاد که احمس اول آن رژیم را سرنگون میکند و دوباره امپراتوری جدید درست می کند لقب فرمانروایان مصر مَلِک (پادشاه) بوده است. و یوسف در این دوران در مصر بوده است. ولی در زمان موسی لقب فرمانروای مصر فرعون بوده است.

 

دوشنبه 3/10/1386 - 0:48
پسندیدم 0
UserName