پرسش
توسط : mohsenpour
پرسش: آیا در اسلام زن و مرد مساوی هستند؟ پاسخ: در قرآن مساوات میان زن و مرد یا میان انسان ها مطرح نشده، بلکه حق و قسط و عدل مطرح شده است. در مساوات یا برابری، حق و قسط و عدل می تواند وجود نداشته باشد، ولی در حق و قسط و عدل مساوات وجود دارد. عدل یعنی هر چیزی را سر جای خود گذاشتن، و قسط یعنی رسیدگی بجا و بموقع نمودن (و هر کدام معانی دومی نیز دارند). مثلا کسیکه در روز یک متر قالی تولید می کند پول برای یک متر می گیرد (چه زن باشد چه مرد)، کسیکه دو متر تولید می کند برای دو متر میگیرد (چه زن باشد چه مرد)، این حق و عدل است و نوعی مساوات هم در آن هست. ولی اگر آنکه روزی یک متر قالی تولید کند و آنکه نیم متر تولید کند هر دو دستمزد یکسانی بگیرند ، این مساوات است ولی حق و عدل نیست. همینطور در رابطه های گوناگون
دوشنبه 3/10/1386 - 0:46
پسندیدم 0
UserName