پرسش قرآنی
توسط : mohsenpour

پرسش: چرا در رابطه با تعداد آیات قرآن اختلاف نظر هست؟

پاسخ: برخی از آیات قرآن بلند هستند. برخی از خوانندگان اولیه، آن آیات بلند را یک آیه حساب کرده اند و برخی دیگر بیش از یک آیه. به این خاطر شمار آیات نزد خوانندگان متفاوت شده است، ولی متن قرآن نزد همه مسلمانان یکی است. شمار مشهور آیات 6236 تا است.

دوشنبه 3/10/1386 - 0:19
پسندیدم 0
UserName