فروغ فرخ زاد
توسط : ghasedak61

من سردم است

من سردم است و انگار هیچوقت گرم نخواهم شد

ای یار ، ای یگانه ترین یار

چه ابرهای سیاهی در انتظار روز میهمانی خورشیدند

دوشنبه 3/10/1386 - 0:2
پسندیدم 0
UserName