بدست بیار
توسط : ghasedak61
 

       فراموش کن

            چیزی رو که نمی تونی بدست بیاری

       و بدست بیار

           چیزی رو که نمی تونی فراموش کنی

                                                                شکسپیر
دوشنبه 3/10/1386 - 0:0
پسندیدم 0
UserName