من و تو
توسط : ghasedak61
 

 به هم که می رسیم 3 نفریم

من و تو و عشق

ولی از هم که جدا می شیم 4 نفریم

تو و تنهایی ، من و دلتنگی
يکشنبه 2/10/1386 - 23:57
پسندیدم 0
UserName