توجه قرآن به پیوند های بین خویشاوندان
توسط : mohsenpour
 اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض‏ فی کتاب الله ان الله بکل شی‏ء علیم ». چون در آیات قرآن کریم، زیاد از نزدیک بودن مؤمنین به یکدیگر سخن رفته است ، از اینکه اینها نزدیکترین‏ افراد به یکدیگر هستند ، و به اصطلاح صحبت از پیوند روحی و معنوی است ، مخصوصا با توجه به این که تواریخ می‏گویند پیغمبر اکرم برای یک مدت‏ موقت ارث هم در میان آنها برقرار کرد ، برای اینکه مسلمین خیال نکنند که پیوند جسمانی به کلی بی اثر است ،

هر چه هست پیوند معنوی است و بنابراین در مسئله ارث که انتقال مال و ثروت است ، مال و ثروت فقط به‏ برادران مسلمان می‏رسد نه به خویشاوندان نسبی و سببی ، قرآن می‏گوید : ² اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله »لکن خویشاوندان به یکدیگر اولویت دارند . یعنی در مسئله ارث ، باز آنچه حاکم است خویشاوندی است‏ نه چیز دیگر. « ان الله بکل شی‏ء علیم »خدا به همه چیز دانا و آگاه است.

يکشنبه 2/10/1386 - 23:53
پسندیدم 0
UserName