سخنان نغز
توسط : mohsen_yahoo

برای آنکه خود را بهتر بشناسی خدا را بشناس.جبران خلیل جبران

يکشنبه 2/10/1386 - 23:41
پسندیدم 0
UserName