سخنان نغز
توسط : mohsen_yahoo

دوست خوب مثل خورشید می درخشد و دوست نادان تاریکی را به ارمغان می آورد.لامارتین

يکشنبه 2/10/1386 - 23:41
پسندیدم 0
UserName