سخنان نغز
توسط : mohsen_yahoo

وقتی تغییری ارزش واقعی دارد که پایدار و ماندگار است.آنتونی رابینز

يکشنبه 2/10/1386 - 23:40
پسندیدم 0
UserName