سخنان نغز
توسط : mohsen_yahoo

مهم نیست در کجای جهان ایستاده ایم مهم اینست که در چه مسیری گام بر می داریم.مامرسون

يکشنبه 2/10/1386 - 23:40
پسندیدم 0
UserName