سخنان نغز
توسط : mohsen_yahoo

رفیق ترین و صادقانه ترین رفیق هر کس کتاب است.مارک تواین

يکشنبه 2/10/1386 - 23:38
پسندیدم 0
UserName