ظرایف های دنیای حیوانات
توسط : mohsen_yahoo

مینوماهی ها(نوعی ماهی کوچک از تیره کپور ماهیان)داخل گلوی خود،دندان دارند.

سبیل شیرها،مثل اثر انگشت انسانها،شبیه به یکدیگر نیست.در واقع،سبیل هر شیری با سبیل شیرهای دیگر تفاوت دارد.

تارهای هیچ دو عنکبوتی شبیه دیگری نیست.

بزرگترین پستاندار جهان (وال کبود)در هنگام تولد 50 تن وزن دارد و پس از بلوغ کامل،وزنش به بیش از 150 تن نیز می رسد.

حدود 2600 گونه مختلف قورباغه در سراسر جهان شناشایی شده اند.قورباغه ها در همه قاره های جهان یافت می شوند به غیر از قطب جنوب.

حدود 75میلیون اسب در جهان وجود دارند.

به طور متوسط،بدن هر عقاب از 7000 پر پوشیده شده است.

تاکنون حدود 2700گونه پشه مختلف در جهان شناسایی شده اند.

بیش از 2000 عظله و ماهیچه در بدن هر کرم وجود دارد.

اولین بمبی که توسط متفقین در خلال جنگ جهانی دوم روی برلین افکنده شده،باعث کشته شدن تنها فیلی شد که در باغ وحش برلین زندگی می کرد

تا به حال بیش از 9000گونه حشره مختلف در جهان شناسایی شده اند.

يکشنبه 2/10/1386 - 23:37
پسندیدم 0
UserName