رازونیازبا معبودم معشوقم
توسط : parandeh2

پروردگارم نام مقدس تو مرا به بیکرانه های خلقت نامتناهی ات میبرد.ازآنجا میبینم چه دورو چه نزدیکی.حضورتو دریایی بی ساحل است و من قطره ای هستم گمشده در دریای خویش.آسمانی باشید.زهرهparandeh2

يکشنبه 2/10/1386 - 22:52
پسندیدم 0
UserName