متن كامل خطبه پیامبر اكرم(ص) در غدیر خم
توسط : saeidamou

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ حمد و ثناى الهى

حمد و سپاس خدایى را كه در یگانگى خود بلند مرتبه،و در تنهایى وفرد بودن خود نزدیك است .در قدرت و سلطه خود با جلالت و در اركان خود عظیم است.علم او به همه چیز احاطه دارد در حالى كه در جاى خود است،و همه مخلوقات را با قدرت و برهان خود تحت سیطره دارد.همیشه مورد سپاس بوده و همچنان مورد ستایش خواهد بود.

صاحب عظمتى كه از بین رفتنى نیست.ابتدا كننده او و باز گرداننده اوست و هر كارى بسوى او باز مى‏گردد.

بوجود آورنده بالا برده شده‏ها(كنایه از آسمانها و افلاك)و پهن كننده گسترده‏ها(كنایه از زمین)یگانه حكمران زمینها و آسمانها،پاك و منزه و تسبیح شده،پروردگار ملائكه و روح،تفضل كننده بر همه آنچه خلق كرده و لطف كننده بر هر آنچه بوجود آورده است.هر چشمى‏زیر نظر اوست ولى چشمها او را نمى‏بینند.

كرم كننده و بردبار و تحمل كننده است.رحمت او همه چیز را فرا گرفته و با نعمت خود بر همه آنها منت گذارده است.در انتقام گرفتن خود عجله نمى‏كند،و به آنچه از عذابش كه مستحق آنند مبادرت نمى‏ورزد.

باطنها و سریره‏ها را مى‏فهد و ضمایر را مى‏داند و پنهانها بر او مخفى نمى‏ماند و مخفى‏ها بر او مشتبه نمى‏شود.او راست احاطه بر هر چیزى و غلبه بر همه چیز و قوت در هر چیزى و قدرت بر هر چیزى،و مانند او شیئى نیست.اوست بوجود آورنده شیئ(چیز)هنگامى‏كه چیزى نبود .دائم و زنده است و به قسط و عدل قائم است.نیست خدایى جز او كه با عزت و حكیم است.

بالاتر از آن است كه چشمها او را درك كنند ولى او چشمها را درك مى‏كند و او لطف كننده و آگاه است.هیچكس نمى‏تواند به دیدن به صفت او راه یابد،و هیچكس به چگونگى او از سر و آشكار دست نمى‏یابد مگر به آنچه خود خداوند عز و جل راهنمایى كرده است.

گواهى مى‏دهم براى او كه اوست خدایى كه قدس و پاكى و منزه بودن او روزگار را پر كرده است.او كه نورش ابدیت را فرا گرفته است.او كه دستورش را بدون مشورت مشورت كننده‏اى اجرا مى‏كند و در تقدیرش شریك ندارد و در تدبیرش كمك نمى‏شود.

آنچه ایجاد كرده بدون نمونه و مثالى تصویر نموده و آنچه خلق كرده بدون كمك از كسى و بدون زحمت و بدون احتیاج به فكر و حیله خلق كرده است.آنها را ایجاد كرد پس بوجود آمدند و خلق كرد پس ظاهر شدند.پس اوست خدایى كه جز او خدایى نیست،صنعت او محكم و كار او زیبا است،عادلى كه ظلم نمى‏كند و كرم كننده‏اى كه كارها بسوى او باز مى‏گردد.

شهادت مى‏دهم كه اوست خدایى كه همه چیز در مقابل عظمت او تواضع كرده و همه چیز در مقابل عزت او ذلیل شده و همه چیز در برابر قدرت او سر تسلیم فرود آورده و همه چیز در برابر هیبت او خاضع شده‏اند.

پادشاه پادشاهان و گرداننده افلاك و مسخر كننده آفتاب و ماه،كه همه با زمان تعیین شده در حركت هستند.شب را بر روى روز و روز را بر روى شب مى‏گرداند كه بسرعت در پى آن مى‏رود .در هم شكننده هر زورگوى با عناد،و هلاك كننده هر شیطان سرپیچ و متمرد.

براى او ضدى و همراه او معارضى نبوده است.یكتا و بى نیاز است.زائیده نشده و نمى‏زاید و براى او هیچ همتایى نیست.خداى یگانه و پروردگار با عظمت.مى‏خواهد پس به انجام مى‏رساند،و اراده مى‏كند پس مقدر مى‏نماید،و مى‏داند پس به شماره مى‏آورد.مى‏میراند و زنده مى‏كند،فقیر مى‏كند و غنى مى‏نماید،مى‏خنداند و مى‏گریاند،نزدیك مى‏كند و دور مى‏نماید،منع مى‏كند و عطا مى‏نماید.پادشاهى از آن او و حمد و سپاس براى اوست.خیر بدست اوست و او بر هر چیزى قادر است.

شب را در روز و روز را در شب فرو مى‏برد.نیست خدایى جز او كه با عزت و آمرزنده است.اجابت كننده دعا،بسیار عطا كننده،شمارنده نفسها و پروردگار جن و بشر،كه هیچ امرى بر او مشكل نمى‏شود،و فریاد دادخواهان او را منضجر نمى‏كند،و اصرار اصرار كنندگانش او را خسته نمى‏كند .نگهدارنده صالحین و موفق كننده رستگاران و صاحب اختیار مؤمنین و پروردگار عالمین.خدایى كه از هر آنچه خلق كرده مستحق است كه او را در هر حالى كه شكر و سپاس گویند.

او را سپاس بسیار مى‏گویم و دائما شكر مى‏نمایم،چه در آسایش و چه در گرفتارى،چه در حال شدت و چه در حال آرامش.و به او و ملائكه‏اش و كتابهایش و پیامبرانش ایمان مى‏آورم.دستورات او را گوش مى‏دهم و اطاعت مى‏نمایم وبه آنچه او را راضى مى‏كند مبادرت مى‏ورزم و در مقابل مقدرات او تسلیم مى‏شوم بعنوان رغبت در اطاعت او و ترس از عقوبت او،چرا كه اوست خدایى كه نمى‏توان از مكر او در امان بود و از ظلم او هم ترس نداریم(یعنى ظلم نمى‏كند) .

2ـ فرمان الهى براى مطلبى مهم

اقرار مى‏كنم براى خداوند بر نفس خود بعنوان بندگى او،و شهادت مى‏دهم براى او به پروردگارى،و آنچه به من وحى نموده ادا مى‏نمایم از ترس آنكه مبادا اگر انجام ندهم عذابى از او بر من فرود اید كه هیچكس نتواند آنرا دفع كند هر چند كه حیله عظیمى بكار بندد و دوستى او خالص باشدـنیست خدایى جز اوـزیرا خداوند به من اعلام فرموده كه اگر آنچه در حق على برمن نازل نموده ابلاغ نكنم رسالت او را نرسانده‏ام،و براى من حفظ از شر مردم را ضمانت نموده و خدا كفایت كننده و كریم است.

خداوند به من چنین وحى كرده است:«بسم الله الرحمن الرحیم،یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك من ربكـفی علی یعنى فی الخلافة لعلی بن ابى طالبـو إن لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمك من الناس»،«اى پیامبر ابلاغ كن آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده درباره على،یعنى خلافت علی بن ابى طالبـو اگر انجام ندهى رسالت او را نرسانده‏اى،و خداوند تو را از مردم حفظ مى‏كند».

اى مردم،من در رساندن آنچه خداوند بر من نازل كرده كوتاهى نكرده‏ام،و من سبب نزول این آیه را براى شما بیان مى‏كنم:

جبرئیل سه مرتبه بر من نازل شد و از طرف خداوند سلام پروردگارمـكه او سلام استـ مرا مأمور كرد كه در این محل اجتماع بپا خیزم و برهر سفید و سیاهى اعلام كنم كه«على بن ابى طالب برادر من و وصى من و جانشین من بر امتم و امام بعد از من است.نسبت او بمن همانند نسبت هارون به موسى است جز اینكه پیامبرى بعد از من نیست.و او صاحب اختیار شما بعد از خدا و رسولش است»،و خداوند در این مورد آیه‏اى از كتابش بر من نازل كرده است:«انما ولیكم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزكاة و هم راكعون»،«صاحب اختیار شما خدا و رسولش هستند و كسانى كه ایمان آورده و نماز را بپا مى‏دارند و در حال ركوع زكات مى‏دهند»،و على بن ابى طالب است كه نماز را بپا داشته و در حال ركوع زكات داده و در هر حال خداوند عز و جل را قصد مى‏كند.اى مردم،من از جبرئیل درخواست كردم كه از خدا بخواهد تا مرا از ابلاغ این مهم معاف بدارد،زیرا از كمى‏متقین و زیادى منافقین و افساد ملامت كنندگان و حیله‏هاى مسخره كنندگان اسلام اطلاع دارم،كسانى كه خداوند در كتابش آنان را چنین توصیف كرده استكه با زبانشان مى‏گویند آنچه در قلبهایشان نیست و این كار را سهل مى‏شمارند در حالیكه نزد خداوند عظیم است.و همچنین بخاطر اینكه منافقین بارها مرا اذیت كرده‏اند تا آنجا كه مرا«اذن»(گوش دهنده بر هر حرفى)نامیدند،و گمان كردند كه من چنین هستم بخاطر ملازمت بسیار او(على)با من و توجه من به او وتمایل او و قبولش از من،تاآنكه خداوند عز و جل در این باره چنین نازل كرد:«و منهم الذین یؤذون النبى ویقولون هو أذن قل اذنـعلى الذین یزعمون أنه اذنـخیر لكم،یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین...»،«و از آنان كسانى هستند كه پیامبر را اذیت مى‏كنند و مى‏گویند او«اذن»(گوش دهنده بر هر حرفى)است،بگو:گوش استـبر ضد كسانى كه گمان مى‏كنند او «اذن» استـو براى شما خیراست،به خدا ایمان مى‏آورد و در مقابل مؤمنین اظهار تواضع و احترام مى‏نماید».

و اگر من بخواهم گویندگان این نسبت(اذن)را نام ببرم مى‏توانم، و اگر بخواهم به شخص آنها اشاره كنم مى‏نمایم، و اگر بخواهم با علائم آنها را معرفى كنم مى‏توانم، ولى بخدا قسم من در كار آنان با بزرگوارى رفتار كرده‏ام.

بعد از همه اینها،خداوند از من راضى نمى‏شود مگر آنچه در حق على بر من نازل كرده ابلاغ نمایم.

سپس حضرت این آیه را تلاوت فرمودند:«یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك ـ فى حق علیـو إن لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمك من الناس»،«اى پیامبر برسان آنچهـدر حق علىـاز پروردگارت بر تو نازل شده واگر انجام ندهى رسالت او را نرسانده‏اى،و خداوند تو را از مردم حفظ مى‏كند».

3ـ اعلان رسمى ولایت و امامت دوازده امام(ع)

اى مردم،این مطلب را درباره او بدانید وبفهمید،و بدانید كه خداوند او رابراى شما صاحب اختیار و امامى‏قرار داده كه اطاعتش را واجب نموده است بر مهاجرین و انصار و بر تابعین آنان به نیكى،و بر روستایى و شهرى،و بر عجمى و عربى،و بر آزاد و بنده،و بر بزرگ و كوچك،و بر سفید و سیاه.بر هر یكتا پرستى حكم او اجرا شونده و كلام او مورد عمل و امر او نافذ است.هر كس با او مخالفت كند ملعون است،و هر كس تابع او باشد و او را تصدیق نماید مورد رحمت الهى است.خداوند او را و هر كس را كه از او بشنود و او را اطاعت كند آمرزیده است .

اى مردم،این آخرین بارى است كه در چنین اجتماعى بپا مى‏ایستیم،پس بشنوید و اطاعت كنید و در مقابل امر خداوند پروردگارتان سر تسلیم فرود آورید،چرا كه خداوند عز و جل صاحب اختیار شما و معبود شما است،و بعد از خداوند رسولش و پیامبرش كه شما را مخاطب قرار داده،و بعد از من على صاحب اختیار شما و امام شما به امر خداوند است،و بعد از او امامت در نسل من از فرزندان اوست تا روزى كه خدا و رسولش را ملاقات خواهید كرد.

حلالى نیست مگر آنچه خدا و رسولش و آنان(امامان)حلال كرده باشند،و حرامى نیست مگر آنچه خداو و رسولش و آنان(امامان)بر شما حرام كرده باشند. خداوند عز و جل حلال و حرام را به من شناسانده است،و آنچه پروردگارم از كتابش و حلال وحرامش به من آموخته به او سپرده‏ام .

اى مردم،على را(بر دیگران)فضیلت دهید.هیچ علمى‏نیست مگر آنكه خداوند آنرا در من جمع كرده است و هر علمى‏را كه آموخته‏ام در امام المتقین جمع نموده‏ام،و هیچ علمى‏نیست مگر آنكه آنرا به على آموخته‏ام.اوست«امام مبین»كه خداوند در سوره یس ذكر كرده است:«و كل شیى‏ء احصیناه فی إمام مبین»،«و هر چزى را در امام مبین جمع كردیم».

اى مردم،از او(على)بسوى دیگرى گمراه نشوید،و از او روى بر مگردانید و از ولایت او سر باز نزنید.اوست كه به حق هدایت نموده و به آن عمل مى‏كند،و باطل را ابطال نموده و از آن نهى مى‏نماید،و در راه خدا سرزنش ملامت كننده‏اى او را مانع نمى‏شود.

او(على)اول كسى است كه به خدا و رسولش ایمان آورد و هیچكس در ایمان به من بر او سبقت نگرفت.اوست كه با جان خود در راه رسول خدا فداكارى كرد.اوست كه با پیامبر خدا بود در حالى كه هیچكس از مردان همراه او خدا را عبادت نمى‏كرد.اولین مردم در نماز گزاردن،و اول كسى است كه با پیامبر خدا بود در حالى كه هیچكس از مردان همراه او خدا را عبادت نمى‏كرد.اولین مردم در نماز گزاردن،و اول كسى است كه با من خدا را عبادت كرد.از طرف خداوند به او امر كردم تا در خوابگاه من بخوابد،او هم در حالیكه جانش را فداى من كرده بود در جاى من خوابید.

اى مردم، او را فضیلت دهید كه خدا او را فضیلت داده است،و او را قبول كنید كه خداوند او را منصوب نموده است.

اى مردم،او از طرف خداوند امام است،و هر كس ولایت او را انكار كند خداوند هرگز توبه‏اش را نمى‏پذیرد و او را نمى‏بخشد.حتمى‏است بر خداوند كه با كسى كه با او مخالفت نماید چنین كند و او را به عذابى شدید تا ابدیت وتا آخر روزگار معذب نماید.پس بپرهیزید از اینكه با او مخالفت كنید و گرفتار آتشى شوید كه آتشگیره آن مردم وسنگها هستند و براى كافران آماده شده است.

اى مردم،بخدا قسم پیامبران و رسولان پیشین به من بشارت داده‏اند، و من بخدا قسم خاتم پیامبران و مرسلین و حجت بر همه مخلوقین از اهل اسمانها و زمینها هستم.هر كس در این مطالب شك كند مانند كفر جاهلیت اول كافر شده است.و هر كس در چیزى از این گفتار من شك كند در همه آنچه بر من نازل شده شك كرده است،و هر كس در یكى از امامان شك كند در همه آنان شك كرده است،و شك كننده درباره ما در آتش است.

اى مردم،خداوند این فضیلت را بر من ارزانى داشته كه منتى از او بر من و احسانى از جانب او بسوى من است.خدایى جز او نیست.حمد و سپاس از من بر او تا ابدیت و تا آخر روزگار و در هر حال.

اى مردم،على را فضیلت دهید كه او افضل مردم بعد از من از مرد و زن است تا مادامى كه خداوند روزى را نازل مى‏كند و خلق باقى هستند.ملعون است ملعون است،مورد غضب است مورد غضب است كسى كه این گفتار مرا رد كند و با آن موافق نباشد.بدانید كه جبرئیل از جانب خداوند این خبر را براى من آورده است و مى‏گوید:«هر كس با على دشمنى كند و ولایت او را نپذیرد لعنت و غضب من بر او باد».هر كس ببیند براى فردا چه پیش فرستاده است.از خدا بترسید كه با على مخالفت كنید و در نتیجه قدمى بعد از ثابت بودن آن بلغزد،خداوند ازآنچه انجام مى‏دهید آگاه است.

اى مردم،او(على)«جنب الله»است كه خداوند در كتاب عزیزش ذكر كرده و درباره كسى كه با او مخالفت كند فرموده است:«ان تقول نفس یا حسرتا على ما فرطت فی جنب الله»،«اى حسرت بر آنچه درباره جنب خداوند تفریط و كوتاهى كردم».

اى مردم،قرآن را تدبر نمائید و آیات آن را بفهمید و در محكمات آن نظر كنید و بدنبال متشابه آن نروید.بخدا قسم، باطن آن را براى شما بیان نمى‏كند و تفسیرش را برایتان روشن نمى‏كند مگر این شخصى كه من دست او را مى‏گیرم و او را بسوى خود بالا مى‏برم و بازوى او را مى‏گیرم و با دو دستم او را بلند مى‏كنم و به شما مى‏فهمانم كه«هر كس من صاحب اختیار اویم این على صاحب اختیار او است».و او على بن ابى طالب برادر و جانشین من است،ولایت او از جانب خداوند عز و جل است كه بر من نازل كرده است.

اى مردم،على و پاكان از فرزندانم از نسل او ثقل اصغرند و قرآن ثقل اكبر است.هر یك از این دواز دیگرى خبر مى‏دهد و با آن موافق است.آنها از یكدیگر جدا نمى‏شوند تا بر سر حوض كوثر بر من وارد شوند. بدانید كه آنان امین‏هاى خداوند بین مردم و حاكمان او در زمین هستند.

بدانید كه من ادا نمودم،بدانید كه من ابلاغ كردم،بدانید كه من شنوانیدم،بدانید كه من روشن نمودم،بدانید كه خداوند فرموده است و من از جانب خداوند عز و جل مى‏گویم،بدانید كه امیر المؤمنینى جز این برادرم نیست.بدانید كه امیر المؤمنین بودن بعد از من براى احدى جز او حلال نیست.

4ـ معرفى و بلند كردن امیر المؤمنین(ع) بدست پیامبر(ص)

سپس پیامبر(ص)دستش را بر بازوى على(ع)زد و آنحضرت را بلند كرد. و این در حالى بود كه امیر المؤمنین(ع) از زمانى كه پیامبر(ص) بر فراز منبر آمده بود یك پله پائین‏تر از مكان حضرت ایستاده بود و نسبت به صورت حضرت به طرف راست مایل بود كه گویى هر دو در یك مكان ایستاده‏اند.

پس پیامبر(ص)با دستش او را بلند كرد و هر دو دست را به سوى آسمان باز نمود و على(ع)را از جا بلند نمود تا حدى كه پاى آنحضرت موازى زانوى پیامبر(ص)رسید.سپس فرمود:

اى مردم،این على است برادر من و وصى من و جامع علم من، و جانشین من در امتم بر آنان كه به من ایمان آورده‏اند، و جانشین من در تفسیر كتاب خداوند عز و جل و دعوت به آن، و عمل كننده به آنچه او را راضى مى‏كند، و جنگ كننده با دشمنان خدا و دوستى كننده بر اطاعت او و نهى كننده از معصیت او. اوست خلیفه رسول خدا، و اوست امیرالمؤمنین و امام هدایت كننده از طرف خداوند، و اوست قاتل ناكثان و قاسطان و مارقان به امر خداوند.

خداوند مى‏فرماید:«ما یبدل القول لدی»،«سخن در پیشگاه من تغییر نمى‏پذیرد»، پروردگارا، به امر تو مى‏گویم:«خداوندا دوست بدار هر كس على را دوست بدارد و دشمن بدار هر كس على را دشمن بدارد.و یارى كن هر كس على را یارى كندو خوار كن هر كس على را خوار كند،و لعنت نما هر كس على را انكار كندو غضب نما بر هر كس كه حق على را انكار نماید».

پروردگارا،تو هنگام روشن شدن این مطلب و منصوب نمودن على در این روز این آیه را درباره او نازل كردى:«الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتی و رضیت لكم الإسلام دینا» .«و من یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من الخاسرین».«امروز دین شما را برایتان كامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام كردم و اسلام را بعنوان دین شما راضى شدم»،«و هر كس دینى غیر از اسلام انتخاب كند هرگز از او قبول نخواهد شد و او در آخرت از زیانكاران خواهد بود».پروردگارا، تو را شاهد مى‏گیرم كه من ابلاغ نمودم.

5ـ تأكید بر توجه امت به مسئله امامت

اى مردم، خداوند دین شما را با امامت او كامل نمود، پس هر كس اقتدا نكند به او و به كسانى كه جانشین او از فرزندان من و از نسل او هستند تا روز قیامت و روز رفتن به پیشگاه خداوند عز و جل،چنین كسانى اعمالشان در دنیا و آخرت از بین رفته و در آتش دائمى خواهند بود.عذاب از آنان تخفیف نمى‏یابد و به آنها مهلت داده نمى‏شود.

اى مردم،این على است كه یارى كننده‏ترین شما نسبت بمن و سزاوارترین شما به من و نزدیك‏ترین شما به من و عزیزترین شما نزد من است.خداوند عز و جل و من از او راضى هستیم. هیچ آیه رضایتى در قرآن نازل نشده است مگر درباره او، و هیچگاه خداوند مؤمنین را مورد خطاب قرار نداده مگر آنكه ابتدا او مخاطب بوده است،و هیچ آیه مدحى در قرآن نیست مگر درباره او، و خداوند در سوره«هل اتى على الإنسان...»شهادت به بهشت نداده مگر براى او و این سوره را درباره غیر او نازل نكرده و با این سوره جز او را مدح نكرده است.

اى مردم،او یارى دهنده دین خدا و دفاع كننده از رسول خدا است،و اوست با تقواى پاكیزه هدایت كننده هدایت شده.پیامبرتان بهترین پیامبر و وصیتان بهترین وصى و فرزندان او بهترین اوصیاء هستند.

اى مردم،نسل هر پیامبرى از صلب خود او هستند ولى نسل من از صلب امیر المؤمنین على است .

اى مردم،شیطان آدم را با حسد از بهشت بیرون كرد.مبادا به على حسد كنید كه اعمالتان نابود شود و قدمهایتان بلغزد.آدم بخاطر یك گناه بزمین فرستاده شد در حالیكه انتخاب شده خداوند عز و جل بود،پس شما چگونه خواهید بود در حالیكه شمائید و در بین شما دشمنان خدا هستند .

بدانید كه با على دشمنى نمى‏كند مگر شقى و با على دوستى نمى‏كند مگر با تقوى، و به او ایمان نمى‏آورد مگر مؤمن مخلص. بخدا قسم درباره على نازل شده است سوره«و العصر»:«بسم الله الرحمان الرحیم، و العصر،ان الإنسان لفی خسر»،«قسم به عصر،انسان در زیان است» مگر على كه ایمان آورد و به حق و صبر توصیه كرد.

اى مردم،من خدا را شاهد گرفتم و رسالتم را به شما ابلاغ نمودم،و بر عهده رسول جز ابلاغ روشن چیزى نیست.اى مردم از خدا بترسید آنطور كه باید ترسید و از دنیا نروید مگر آنكه مسلمان باشید.

6ـ اشاره به كارشكنیهاى منافقین

اى مردم،«ایمان آورید به خدا و رسولش و به نورى كه همراه او نازل شده است،قبل از آنكه هلاك كنیم وجوهى را و آن صورتها را به پشت بر گردانیم یا آنان را مانند اصحاب سبت لعنت كنیم». بخدا قسم، از این آیه قصد نشده است مگر قومى‏از اصحابم كه آنان را به اسم و نسبشان مى‏شناسم ولى مأمورم كه از آنان پرده پوشى كنم.پس هر كس عمل كند مطابق آنچه در قلبش از حب یا بغض نسبت به على مى‏یابد.

اى مردم،نور از جانب خداوند عز و جل در من نهاده شده و سپس در على بن ابى طالب و بعد در نسل او تا مهدى قائم كه حق خداوند و هر حقى كه براى ما باشد مى‏گیرد،چرا كه خداوند عز و جل ما را بر كوتاهى كنندگان و بر معاندان و مخالفان و خائنان و گناهكاران و ظالمان و غاصبان از همه عالمیان حجت قرار داده است.

اى مردم،شما را مى‏ترسانم و انذار مى‏نمایم كه من رسول خدا هستم و قبل از من پیامبران بوده‏اند،آیا اگر من بمیرم یا كشته شوم شما عقب گرد مى‏نمائید؟هر كس به عقب برگردد به خدا ضررى نمى‏رساند،و خدا بزودى شاكرین و صابرین را پاداش مى‏دهد.بدانید كه على است توصیف شده به صبر و شكر و بعد از او فرزندانم از نسل او چنین‏اند.

اى مردم،با اسلامتان بر من منت مگذارید،بلكه بر خدا منت نگذرارید، كه اعمالتان را نابود مى‏نماید و بر شما غضب مى‏كند و شما را به شعله‏اى از آتش و مس (گداخته) مبتلا مى‏كند،پروردگار شما در كمین است.

اى مردم،بعد از من امامانى خواهند بود كه به آتش دعوت مى‏كنند و روز قیامت كمك نمى‏شوند .اى مردم،خداوند و من از آنان بیزار هستیم.اى مردم،آنان و یارانشان و تابعینشان و پیروانشان در پائین‏ترین درجه آتش‏اند و چه بد است جاى متكبران. بدانید كه آنان«اصحاب صحیفه»هستند،پس هر یك از شما در صحیفه خود نظر كند.

راوى مى‏گوید:وقتى پیامبر(ص)نام«اصحاب صحیفه»را آورد اكثر مردم منظور حضرت از این كلام را نفهمیدند و برایشان سؤال انگیز شد و فقط عده كمى‏مقصود حضرت را فهمیدند.

اى مردم،من امر خلافت را بعنوان امامت و وراثت آن در نسل خودم تا روز قیامت به ودیعه مى‏سپارم،و من رسانیدم آنچه مأمور به ابلاغش بودم تا حجت باشد بر حاضر و غائب و بر همه كسانى كه حضور دارند یا ندارند،بدنیا آمده‏اند یا نیامده‏اند.پس حاضران به غائبان و پدران به فرزندان تا روز قیامت برسانند.

و بزودى امامت را بعد از من بعنوان پادشاهى و با ظلم و زور مى‏گیرند.خداوند غاصبین و تعدى كنندگان را لعنت كند.و در آن هنگام استـاى جن و انسـكه مى‏ریزد براى شما آنكه باید بریزد و مى‏فرستد بر شما شعله‏اى از آتش و مس(گداخته)و نمى‏توانید آنرا از خود دفع كنید .

اى مردم،خداوند عز و جل شما را به حال خود رها نخواهد كرد تا آنكه خبیث را از پاكیزه جدا كند،و خداوند شما را بر غیب مطلع نمى‏كند.

اى مردم،هیچ سرزمین آبادى نیست مگر آنكه در اثر تكذیب(اهل آن آیات الهى را)خداوند قبل از روز قیامت آنها را هلاك خواهد كرد و آنرا تحت حكومت حضرت مهدى خواهد آورد،و خداوند و عده خودرا عملى مى‏نماید.

اى مردم،قبل از شما اكثر پیشینیان هلاك شدند،و خداوند آنها را هلاك نمود و اوست كه آیندگان را هلاك خواهد كرد.خداى تعالى مى‏فرماید«ألم نهلك الأولین،ثم نتبعهم الاخرین،كذلك نفعل بالمجرمین،و یل یومئذ للمكذبین»،«آیا ما پیشینیان را هلاك نكردیم؟آیا در پى آنان دیگران را نفرستادیم؟ما با مجرمان چنین مى‏كنیم.واى برمكذبین در آن روز».

اى مردم،خداوند مرا امر و نهى نموده است،و من هم به امر الهى على را امر و نهى نموده‏ام،و علم امر و نهى نزد اوست.پس امر او را گوش دهید تا سلامت بمانید،و او را اطاعت كنید تا هدایت شوید و نهى او را قبول كنید تا در راه درست باشید،و به سوى مقصد ومراد او بروید و راههاى بیگانه،شما را از راه او منحرف نكند.

7ـ پیروان اهل بیت(ع)و دشمنان ایشان

اى مردم،من راه مستقیم خداوند هستم كه شما را به تبعیت آن امر نموده،و سپس على بعد از من،و سپس فرزندانم از نسل او كه امامان هدایت‏اند،به حق هدایت مى‏كنند و بیارى حق به عدالت رفتار مى‏كنند.

سپس حضرت چنین خواندند:«بسم الله الرحمان الرحیم،الحمد لله رب العالمین...»تا آخر سوره حمد و سپس فرمودند:

این سوره درباره من نازل شده،و بخدا قسم درباره ایشان(امامان)نازل شده است.بطور عموم شامل آنهاست و بطور خاص درباره آنان است.ایشان دوستان خدایند كه ترسى بر آنان نیست و محزون نمى‏شوند،بدانید كه حزب خداوند غالب هستند.

بدانید كه دشمنان ایشان سفهاء گمراه و برادران شیاطین‏اند كه اباطیل را از روى غرور به یكدیگر مى‏رسانند.

بدانید كه دوستان ایشان(اهل بیت)كسانى‏اند كه خداوند در كتابش آنان را یاد كرده و فرموده است:«لا تجد قوما یؤمنون بالله و الیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله و لو كانوا آبائهم او ابنائهم او إخوانهم او عشیرتهم،اولئك كتب فی قلوبهم الایمان...»تا آخر آیه،«نمى‏یابى‏قومى‏را كه به خدا و روز قیامت ایمان آورده باشند،و در عین حال با كسانى كه با خدا و رسولش ضدیت دارند روى دوستى داشته باشند،اگر چه پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا فامیلشان باشند.آنان‏اند كه ایمان در قلوبشان نوشته شده است...»

بدانید كه دوستان ایشان(اهل بیت)كسانى‏اند كه خداوند عز و جل آنان را توصیف كرده و فرموده است:«الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الأمن و هم مهتدون»«كسانى كه ایمان آورده‏اند و ایمانشان را با ظلم نپوشانده‏اند،آنان‏اند كه بر ایشان امان است و آنان هدایت یافتگان‏اند».

بدانید كه دوستان ایشان كسانى‏اند كه ایمان آورده‏اند و به شك نیفتاده‏اند.

بدانید كه دوستان ایشان كسانى‏اند كه با سلامتى و در حال امن وارد بهشت مى‏شوند و ملائكه با سلام به ملاقات آنان مى‏آیند و مى‏گویند:«سلام بر شما پاكیزه شدید،پس براى همیشه داخل بهشت شوید».

بدانید كه دوستان ایشان كسانى هستند كه بهشت براى آنان است و در آن بدون حساب روزى داده مى‏شوند.

بدانید كه دشمنان ایشان (اهل بیت) كسانى‏اند كه به شعله‏هاى آتش وارد مى‏شوند،بدانید كه دشمنان ایشان كسانى‏اند كه از جهنم در حالى كه مى‏جوشد صداى وحشتناكى مى‏شوند و شعله كشیدن آنرا مى‏بینند.

بدانید كه دشمنان ایشان كسانى‏اند كه خداوند درباره آنان فرموده است«كلما دخلت امة لعنت اختها...»تا آخر آیه،«هر گروهى كه داخل(جهنم)مى‏شود همتاى خود را لعنت مى‏كند...».

بدانید كه دشمنان ایشان كسانى‏اند كه خداوند عز و جل مى‏فرماید:

«كلما القى فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتكم نذیر،قالوا بلى قد جاءنا نذیر فكذبنا و قلنا ما نزل الله من شیى‏ء،ان انتم الا فی ضلال كبیر... فسحقا لأصحاب السعیر»،«هر گاه گروهى(از ایشان)را در جهنم مى‏اندازند خزانه داران دوزخ از ایشان مى‏پرسند:آیا ترساننده‏اى براى شما نیامد؟مى‏گویند:بلى،براى ما نذیر و ترساننده آمد ولى ما او را تكذیب كردیم و گفتیم:خداوند هیچ چیز نازل نكرده است،و شما در گمراهى بزرگ هستید...پس دور باشند اصحاب آتش».

بدانید كه دوستان ایشان(اهل بیت)كسانى هستند كه در پنهانى از پروردگارشان مى‏ترسند و براى آ نان مغفرت و اجر بزرگ است.

اى مردم،چقدر فاصله است بین شعله‏هاى آتش و بین اجر بزرگ!اى مردم،دشمن ما كسى است كه خداوند او را مذمت و لعنت نموده،و دوست ما آن كسى است كه خداوند او را مدح نموده و دوستش بدارد.

اى مردم،بدانید كه من نذیر و ترساننده‏ام و على هدایت كننده است.

اى مردم،من پیامبرم و على جانشین من است.

اى مردم،بدانید كه من پیامبرم و على امام و وصى بعد از من است،و امامان بعد از او فرزندان او هستند.بدانید كه من پدر آنانم و آنها از صلب او بوجود مى‏آیند.

8ـ حضرت مهدى عجل الله فرجه

بدانید كه آخرین امامان،مهدى قائم از ماست.اوست غالب بر ادیان،اوست انتقام گیرنده از ظالمین،اوست فاتح قلعه‏ها و منهدم كننده آنها،اوست غالب بر هر قبیله‏اى از هل شرك و هدایت كننده آنان.

بدانید كه اوست گیرنده انتقام هر خونى از اولیاء خدا.اوست یارى دهنده دین خدا.

بدانید كه اوست استفاده كننده از دریایى عمیق.اوست كه هر صاحب فضیلتى را بقدر فضلش و هر صاحب جهالتى را بقدر جهلش نشانه مى‏دهد.اوست انتخاب شده و اختیار شده خداوند.اوست وارث هر عملى و احاطه دارنده به هر فهمى.

بدانید كه اوست خبر دهنده از پروردگارش، و بالابرنده آیات الهى.اوست هدایت یافته محكم بنیان.اوست كه كارها به او سپرده شده است.

اوست كه پیشینیان به او بشارت داده‏اند،اوست كه بعنوان حجت باقى مى‏ماند و بعد از او حجتى نیست.هیچ حقى نیست مگر همراه او،و هیچ نورى نیست مگر نزد او.

بدانید او كسى است كه غالب بر او نیست و كسى بر ضد او كمك نمى‏شود.اوست ولى خدا در زمین و حكم كننده او بین خلقش و امین او بر نهان و آشكارش.

9ـ مطرح كردن بیعت

اى مردم،من برایتان روشن كردم و به شما فهمانیدم،و این على است كه بعد از من به شما مى‏فهماند.

بدانید كه من بعد از پایان خطابه‏ام شما را به دست دادن با من بعنوان بیعت با او و اقرار به او،و بعد از من به دست دادن با خود او فرا مى‏خوانم.

بدانید كه من با خدا بیعت كرده‏ام و على با من بیعت كرده است،و من از جانب خداوند براى او از شما بیعت مى‏گیرم(خداوند مى‏فرماید:)«ان الذین یبایعونك انما یبایعون الله،ید الله فوق ایدیهم،فمن نكث فانما ینكث على نفسه،و من أوفى بما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما»،«كسانى كه با تو بیعت مى‏كنند در واقع با خدا بیعت مى‏كنند،دست خداوند بر روى دست آنان است.پس هر كس بیعت را بشكند این شكستن بر ضرر خود اوست،و هر كس به آنچه با خدا عهد بسته وفادار باشد خداوند به او اجر عظیمى‏عنایت خواهد كرد».

10ـ حلال و حرام،واجبات و محرمات

اى مردم،حج و عمره از شعائر الهى هستند،(خداوند مى‏فرماید:)«فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما»تا آخر آیه،«پس هر كس به خانه خدا بعنوان حج یا عمره بیاید براى او اشكالى نیست كه بر صفا و مروه بسیار طواف كند».

اى مردم،به حج خدا بروید.هیچ خاندانى به خانه خدا وارد نمى‏شوند مگر آنكه مستغنى مى‏گردند و شاد مى‏شوند،وء هیچ خاندانى آنرا ترك نمى‏كنند مگر آنكه منقطع مى‏شوند و فقیر مى‏گردند .اى مردم،هیچ مؤمنى در موقف(عرفات،مشعر،منى)وقوف نمى‏كند مگر آنكه خداوند گناهان گذشته او را تا آن وقت مى‏آمرزد،و هر گاه كه حجش پایان یافت اعمالش را از سر مى‏گیرد.

اى مردم،حاجیان كمك مى‏شوند و آنچه خرج مى‏كنند به آنان بر مى‏گردد،و خداوند جزاى محسنین را ضایع نمى‏نماید.

اى مردم،با دین كامل و با تفقه و فهم به حج خانه خدا بروید و از آن مشاهد مشرفه جز با توبه و دست كشیدن از گناه بر مگردید.

اى مردم،نماز را بپا دارید و زكات را بپردازید همانطور كه خداوند عز و جل به شما فرمان داده است و اگر زمان طویلى بر شما گذشت و كوتاهى نمودید یا فراموش كردید،على صاحب اختیار شما است و براى شما بیان مى‏كند،او كه خداوند عز و جل بعد از من بعنوان امین بر خلقش او را منصوب نموده است.او از من است و من از اویم.

او و آنانكه از نسل من‏اند از آنچه سؤال كنید به شما خبر مى‏دهند و آنچه را نمى‏دانید براى شما بیان مى‏كنند.

بدانید كه حلال و حرام بیش از آن است كه من همه آنها را بشمارم و معرفى كنم و بتوانم در یك مجلس به همه حلالها دستور دهم و از همه حرامها نهى كنم.پس مأمورم كه از شما بیعت بگیرم و با شما دست بدهم بر اینكه قبول كنید آنچه از طرف خداوند عز و جل درباره امیر المؤمنین على و جانشینان بعد از او آورده‏ام كه آنان از نسل من و اویند،(و آن موضوع)امامتى است كه فقط در آنها بپا خواهد بود،و آخر ایشان مهدى است تا روزى كه خداى مدبر قضا و قدر را، ملاقات كند.

اى مردم،هر حلالى كه شما را بدان راهنمایى كردم و هر حرامى‏كه شما را از آن نهى نمودم،هرگز از آنها برنگشته‏ام و تغییر نداده‏ام.این مطلب را بیاد داشته باشید و آنرا حفظ كنید و به یكدیگر سفارش كنید،و آنرا تبدیل نكنید و تغییر ندهید.

من سخن خود را تكرار مى‏كنم:نماز را بپا دارید و زكات را بپردازید و به كار نیك امر كنید و از منكرات نهى نمائید.

بدانید كه بالاترین امر بمعروف آنست كه سخن مرا بفهمید و آنرا به كسانى كه حاضر نیستند برسانید و او را از طرف من به قبولش امر كنید و از مخالفتش نهى نمائید،چرا كه این دستورى از جانب خداوند عز و جل و از نزد من است،و هیچ امر بمعروف و نهى از منكرى نمى‏شود مگر با امام معصوم.

اى مردم،قرآن به شما مى‏شناساند كه امامان بعد از على فرزندان او هستند و من هم به شما شناساندم كه آنان از نسل من و از نسل اویند.

آنجا كه خداوند در كتابش مى‏فرماید:«و جعلها كلمة باقیة فی عقبه»،«آن(امامت)را بعنوان كلمه باقى در نسل او قرار داد»،و من نیز به شما گفتم:«اگر به آن دو(قرآن و اهل بیت)تمسك كنید هرگز گمراه نمى‏شوید».

اى مردم،تقوى را تقوى را.از قیامت بر حذر باشید همانگونه كه خداى عز و جل فرموده:«إن زلزلة الساعة شیى‏ء عظیم»،«زلزله قیامت شیئ عظیمى‏است».

مرگ و معاد و حساب و ترازوهاى الهى و حسابرسى در پیشگاه رب العالمین و ثواب و عقاب را بیاد آورید.هر كس حسنه با خود بیاورد طبق آن ثواب داده مى‏شود،و هر كس گناه بیاورد در بهشت او را نصیبى نخواهد بود.

11ـ بیعت گرفتن رسمى

اى مردم،شما بیش از آن هستید كه با یك دست و در یك زمان با من دست دهید،و پروردگارم مرا مأمور كرده است كه از زبان شما اقرار بگیرم در باره آنچه منعقد نمودم براى على امیر المؤمنین و امامانى كه بعد از او مى‏آیند و از نسل من و اویند،چنانكه بشما فهماندم كه فرزندان من از صلب اویند.

پس همگى چنین بگوئید:

«ما شنیدیم و اطاعت مى‏كنیم و راضى هستیم و سر تسلیم فرود مى‏آوریم درباره آنچه از جانب پروردگار ما و خودت بما رساندى درباره امر امامت اماممان على امیر المؤمنین و امامانى كه از صلب او بدنیا مى‏آیند.بر این مطلب با قلبهایمان و با جانمان و با زبانمان و با دستانمان با تو بیعت مى‏كنیم.بر این عقیده زنده‏ایم و با آن مى‏میریم و(روز قیامت)با آن محشور مى‏شویم.تغییر نخواهیم داد و تبدیل نمى‏كنیم و شك نمى‏كنیم و انكار نمى‏نمائیم و تردید به دل راه نمى‏دهیم و از این قول بر نمى‏گردیم و پیمان را نمى‏شكنیم.

تو ما را به موعظه الهى نصیحت نمودى درباره على امیر المؤمنین و امامانى كه گفتى بعد از او از نسل تو و فرزندان اویند،یعنى حسن و حسین و آنانكه خداوند بعد از آن دو منصوب نموده است.

پس براى آنان عهد و پیمان از ما گرفته شد،از قلبهایمان و جانهایمان و زبانهایمان و ضمائرمان و دستهایمان.هر كس توانست با دست بیعت مى‏نماید و گر نه با زبانش اقرار مى‏كند.هرگز در پى تغییر این عهد نیستیم و خداوند(در این باره)از نفسهایمان دگرگونى نبیند.

ما این مطالب را از قول تو به نزدیك و دور از فرزندانمان و فامیلمان مى‏رسانیم،و خدا را بر آن شاهد مى‏گیریم.خداوند در شاهد بودن كفایت مى‏كند و تو نیز بر این اقرار ما شاهد هستى».

اى مردم،چه مى‏گوئید؟خداوند هر صدایى را و پنهانى‏هاى هر كسى را مى‏داند.پس هر كس هدایت یافت بنفع خودش است و هر كس گمراه شد به ضرر خودش گمراه شده است،و هر كس بیعت كند با خداوند بیعت مى‏كند،دست خداوند بر روى دست آنها(بیعت كنندگان)است.

اى مردم،با خدا بیعت كنید و با من بیعت نمائید و با على امیر المؤمنین و حسن و حسین و امامان از ایشان در دنیا و آخرت،بعنوان امامتى كه در نسل ایشان باقى است بیعت كنید .خداوند غدر كنندگان(بیعت شكنان)را هلاك و وفاداران را مورد رحمت قرار مى‏دهد.و هر كس بیعت را بشكند به ضرر خویش شكسته است،و هر كس به آنچه با خدا پیمان بسته وفا كند خداوند به او اجر عظیمى‏عنایت مى‏فرماید.

اى مردم،آنچه به شما گفتم بگوئید(تكرار كنید)،و به على بعنوان«امیر المؤمنین»سلام كنید و بگوئید«شنیدیم و اطاعت كردیم،پروردگارا مغفرت تو را مى‏خواهیم و بازگشت بسوى توست» .و بگوئید:«حمد و سپاس خداى را كه ما را به این هدایت كرد،و اگر خداوند هدایت نمى‏كرد ما هدایت نمى‏شدیم...».

اى مردم،فضائل على بن ابى طالب نزد خداوندـكه در قرآن آنرا نازل كردهـبیش از آن است كه همه را در یك مجلس بشمارم،پس هر كس درباره آنها بشما خبر داد و معرفت آنرا داشت او را تصدیق كنید.

اى مردم،هر كس خدا و رسولش و على و امامانى را كه ذكر كردم اطاعت كند به رستگارى بزرگ دست یافته است.

اى مردم،كسانى كه براى بیعت با او و قبول ولایت او و سلام كردن بعنوان«امیر المؤمنین»با او،سبقت بگیرند آنان رستگارانند و در باغهاى نعمت خواهند بود.

اى مردم،سخنى بگوئید كه بخاطر آن خداوند از شما راضى شود،و اگر شما و همه كسانى كه در زمین هستند كافر شوند بخدا ضررى نمى‏رسانند.

خدایا،بخاطر آنچه ادا كردم و امر نمودم مؤمنین را بیامرز،و بر منكرین كه كافرند غضب نما،و حمد و سپاس مخصوص خداوند عالم است.

يکشنبه 2/10/1386 - 22:33
پسندیدم 0
UserName