رسم زمونه
توسط : ghasedak61
 

-  رسم زمونه اینه :

تو چشم میذاری

                  من قایم میشم ،

                               و تو

             یکی دیگه رو پیدا می کنی !!!

يکشنبه 2/10/1386 - 21:30
پسندیدم 0
UserName