کتاب
توسط : ghasedak61
 

آدما برای هم مثل کتاب هستند

وقتی به انتهاش می رسند

میرن سراغ یکی دیگه

یادت باشه جلوی دیگران تند تند ورق نخوری

يکشنبه 2/10/1386 - 21:30
پسندیدم 0
UserName