بهاری با یک گل !
توسط : ghasedak61
 

آنکه می گفت به یک گل نشود فصل بهار

       کی خبر داشت که یک چون تو گلی می روید

يکشنبه 2/10/1386 - 21:26
پسندیدم 0
UserName