تا نگاه می کنی وقت رفتــن است
توسط : گردباد
 

 


عاقبت پــرونده ام را با غبار آرزوها،
خاک خواهد بست روزی ، باد خواهد برد باری
روی میز خالی من، صفحه ی باز حوادث
در ستون تسلیتها، نامی از ما یادگاری

(قیصر امین پور)

يکشنبه 2/10/1386 - 21:25
پسندیدم 0
UserName