سهراب
توسط : matinmehr

عبور باید كرد

هم نورد افق های دور باید شد

و كاه در رك یك حرف خیمه باید زد

عبور باید كرد

و كاه از سر یك شاخه توت باید خورد

يکشنبه 2/10/1386 - 19:2
پسندیدم 0
UserName