معمای چگونگی انتقال قند از برگ به سراسر گیاه حل شد
توسط : 2Esteghlal2
دانشمندان موفق شدند راز نهفته در سیستم انتقال قند از برگها به گل، ریشه، میوه و بخشهای مختلف گیاهان را فاش سازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یافته جدید محققان دانشگاه کورنل نه تنها درک آنها را از زیست شناسی گیاهی اولیه کامل تر می کند بلکه با استفاده از آن در آینده محققان می توانند با استفاده از تکنیک مهندسی ژنتیکی، گیاهانی تولید کنند که سرعت فتوسنتز در آنها افزایش یابد.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، یافته جدید محققان در حوزه تغییرات آب و هوایی نیز تاثیرگذار خواهد بود.

نظریه انتقال قند تحت عنوان "مدل تله پلیمر" برای نخستین بار از سوی روبرت تورژن در سال 1991 میلادی ارایه شد. وی پروژه جدید محققان دانشگاه کورنل درخصوص مشخص ساختن فرآیند چگونگی انتقال قند از برگها به قسمتهای مختلف گیاه را نیز هدایت کرده است.

بر اساس نظریه این محقق، همزمان با انباشته شدن ساکاروز (شکلی از قند) در برگها به عنوان نتیجه ای از عمل فتوسنتز، این ماده در بافت انتقالی لوله شکل گیاه موسوم به بافت لیفی در کنار سایر مواد مغذی و لازم برای گیاه منتشر می شود.

هرگاه این ماده در بافت لیفی منتشر شود، مولکولهای کوچک ساکاروز با یکدیگر ترکیب شده تا قندهای پیچیده تری را تولید کنند. در ادامه این قندهای پیچیده که بسیار بزرگ شده اند به سوی برگها برمی گردند.

به گفته این محقق، قندهای ترکیب شده در ادامه مجبور به حرکت کردن از برگ به بخشهای مختلف گیاه می شوند تا مصرف و یا ذخیره شوند.

يکشنبه 2/10/1386 - 17:47
پسندیدم 0
UserName