ردپای عشق
توسط : selseleh
AVINI___19
 
ای شقایقهای آتش گرفته !
دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را بر خود دارد
آیا آن روز نیز خواهد رسید که بلبلی دیگر در وصف ما سرود شهادت بسراید؟
برقامت بی سر شهیدان صلوات
يکشنبه 2/10/1386 - 16:16
پسندیدم 0
UserName