غدیر در قرآن
توسط : mohsenpour
غدیر در قرآن

الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتى و رضیت لكم الاسلام دینا.

مائده: 3.

امروز (روز غدیر خم) دین شما را به حد كمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام كردم و اسلام را بعنوان دین براى شما پسندیدم.

يکشنبه 2/10/1386 - 15:43
پسندیدم 0
UserName