بهترین زائر حرم حضرت رضا (ع)

بهترین زائر حرم حضرت رضا (ع) کسی است که آداب زیارت و شرایط میهمانی  را رعایت کرده و بهترین هدیه را برای صاحب خانه آورده باشد و ناخوشایند ترین میهمان کسی است که با لباسهای آلوده و کثیف و با اخلاق ناپسند به میهمانی آمده باشد.
البته وقتی صاحب خانه فردی کریم، سخاوتمند و بزرگوار باشد، هم خوبان را می پذیرد و هم افراد فرومایه را، امّا میهمان خود باید حرمت صاحب خانه را نگاه دارد و وقتی می خواهد به ملاقات فرد بزرگواری برود، خود را از آلودگی ها پاک گرداند و آداب دیدار و گفت و گو را بیاموزد و به کار گیرد.
پیامبر(ص) و امامان (ع) خود  اهل عبادت و بندگی خدا و اطاعت از دستورات الهی بوده اند، مردم و بندگان خدا را  دوست داشته و به آنان خدمت کرده و حق خدا و حقوق بندگان خدا را رعایت کرده اند، خوب بوده اند و به خوبی ها سفارش کرده اند.
بهترین و محبوب ترین زائر این بزرگواران نیز کسی است که در این صفات و رفتار به آنان نزدیکتر باشد، و پیش از آنان که گام در حرم این عزیزان بگذارد، غسل زیات کند ، وضو بگیرد ، نماز و نیایش به درگاه خدا داشته باشد، از گناهان و لغزش های گذشته خود، به درگاه الهی توبه کند و وقتی احساس کرد، شانه هایش از بار گناه هان و خطا ها قدری سبک تر شده است، مانند کسی که به محضر بزرگترین انسان عصر خود، شرفیاب می شود، آهسته، آرام، با وقار و با فکر و ذکر الهی در کنار درِ ورودی قرار می گیرد و اجازه ورود بخواهد . و این آغاز یک زیارت مقبول خواهد بود، انشاء ا... 

نسیم رضوان

يکشنبه 2/10/1386 - 15:34
پسندیدم 0
UserName