دلهای فاسد
توسط : یاكریم

امام هادی(ع):

حکمت ، اثری در دلهای فاسد

 نمی گذارد.

مسند الامام الهادی ، ص (304)

يکشنبه 2/10/1386 - 15:9
پسندیدم 0
UserName