اندیشه هایی از عشق
توسط : parandeh2

یک عاقل می تواند هزار سال بیندیشد ولی به قدرآنچه عشق در یک روز می آموزد کسب  نمی کند.زهرهparandeh2

يکشنبه 2/10/1386 - 14:55
پسندیدم 0
UserName