از عشق چند نکته بخوانید
توسط : parandeh2

هیچ شکنجه و عذابی بدتر از این نیست که انسان نه عشق بورزد و نه عشقی نثاراو شود.زهرهparandeh2

يکشنبه 2/10/1386 - 14:49
پسندیدم 0
UserName