در مورد ایجاد عشق
توسط : parandeh2

مهد پرورش خردآغوش عقل نیست بلکه دامن عشق است نهال عشق باید در گلدان عشق کاشته شودو با آب احساسات آبیاری شود. زهرهparandeh2

يکشنبه 2/10/1386 - 14:42
پسندیدم 0
UserName