صداقت سیاست نیس
توسط : paiesan

به خاطر داشته باشید که صداقت بهترین سیاست نیست ،بلکه تنها سیاست است.   
                 رابرت هلر

يکشنبه 2/10/1386 - 14:29
پسندیدم 0
UserName