هر کس از خدا بترسد
توسط : یاكریم

امام هادی(ع):

هر کس از خدا بترسد ، مردم از او بترسند ، و هر که خدا را اطاعت کند ، از او اطاعت کنند ، و هر که مطیع آفریدگار باشد، باکی از خشم آفریدگان ندارد ، و هر که خالق را به خشم آورد باید یقین کند که به خشم مخلوق دچار می گردد .

تحف العقول ، ص 510

يکشنبه 2/10/1386 - 14:25
پسندیدم 0
UserName