فضائل و كراماتى از حضرت رسول (ص) 13
 

14- حدیث علىّ امیُرالمؤمنین

رسول خدا (ص) به على بن ابیطالب (ع) لقب مبارك «امیرالمؤمنین» داد كه حاكى از امامت و خلافت آن حضرت و از القاب منحصر به فرد آن جناب مى‏باشد.
شیخ مفید در ارشاد ص 20 یك فصل را منحصر به این مطلب كرده و به سند متصل خود ازانس بن مالك نقل كرده: كه گوید من خادم رسول الله بودم شبى كه بنا بود آن حضرت درمنزل ام حبیبه باشد، آبى براى وضویش آوردم فرمود: اى انس الان از این در امیرالمؤمنین و خیرالوصیین... بر تو وارد مى‏شود.
«قال یا انس یدخل علیك الساعة من هذا الباب امیرالمؤمنین و خیرالوصیین اقدمُ الناس سِلْماً و اكثرُهم علما و ارجحهم حلماً» انس گوید: گفتم خدایا این شخص از قوم من باشد، كمى نگذشت كه دیدم على بن ابیطالب (ع) داخل شد، رسول خدا وضوع مى‏گرفت مقدارى از آب وضو را بصورت آن حضرت پاشید...
در روایت دیگرى به سند خود از ابن عباس نقل مى‏كند رسول خدا (ص) به‏ام سلمه فرمود: «إسمعى و إشهدى هذا علىّ امیرالمؤمنین و سیدالوصیین» .
و در روایت سوم به سند خود از معاویه بن ثعلبه نقل مى‏كند: كه به ابى‏ذر گفته شد: وصیت بكن، گفت: وصیت كرده‏ام، گفتند: به كدام كس؟ گفت: به امیرالمؤمنین. گفتند: به عثمان بن عفان؟ گفت: نه، به امیرالمؤمنین على بن ابیطالب كه او قوام زمین و ربانى این امت است...
و نیز فرموده: خبر بریدة بن خضیب اسلمى كه میان علما مشهور است با سندهائى كه شرح آنها طولانى مى‏شود، گوید: رسول خدا (ص) مرا امر كرد ما هفت نفر بودیم از جمله ابوبكر، عمر، طلحه و زبیر بودند كه به ما فرمود: «سَلِمّوا على علىّ بامرةِ المؤمنین» به على با كلمه امیرالمؤمنین سلام كنید، ما به او به لفظ یا امیرالمؤمنین سلام كردیم، با آنكه رسول الله زنده و در كنار ما بود (ارشاد ص 20).
مجلس رضوان الله علیه در بحار ج 37 ص 290 - 340 پنجاه صفحه باین مطلب اختصاص داده است، علامه امینى در الغدیر ج 8 ص 87 آنرا از حلیة الاولیاء ابى نعیم ج 1 ص 63 با سه طریق از انس و ابن عباس و نیز درج: 6 الغدیر ص: 80 از حلیة الاولیاء و مناقب خوارزمى، و فرائد السمطین و غیر آن نقل كرده است .

يکشنبه 2/10/1386 - 14:24
پسندیدم 0
UserName