گوشت
توسط : یاكریم

امام هادی(ع):

کسی که چهل روز گوشت نخورد بدخلقی پیدا کند ، و کسی که چهل روز پی در پی نیز گوشت بخورد اخلاقش بد می شود .
من ترک اللحم أربعین صباحا ساء خلقه ، و من أکل اللحم أربعین صباحا ساء خلقه
بحار الانوار ، ج 56 ، ص 326

يکشنبه 2/10/1386 - 14:23
پسندیدم 0
UserName