سخنی از بزرگان
توسط : mahdi68am

شكسپیر :
سربر گریبان فرو بر، از دل خویش بپرس آنچه را كه مى داند.

يکشنبه 2/10/1386 - 14:22
پسندیدم 0
UserName