سخنی از بزرگان
توسط : mahdi68am

لورنس دورل :
تاریخ تكرار بى پایان خطاهاى زندگى است.

يکشنبه 2/10/1386 - 14:21
پسندیدم 0
UserName