سخنی از بزرگان
توسط : mahdi68am

امام على (ع) :
زود پاداش دادن، كمال بزرگوار است.

يکشنبه 2/10/1386 - 14:20
پسندیدم 0
UserName