به یاد آخرت
توسط : یاكریم

پیامبراكرم(ص):

به زیارت قبرها برو تا آخرت را به یاد آری و مردگان را غسل بده زیرا زیرورو کردن جسد موعظه ای کامل است . بر مردگان نماز گزار،شاید بدین وسیله غمگین شوی زیرا شخص غمگین روز رستاخیز در سایه خدا در معرض همه نیکی هاست.

يکشنبه 2/10/1386 - 14:19
پسندیدم 0
UserName