سخنی از بزرگان
توسط : mahdi68am

افلاطون :
از شاعر نخواهید خودش را شرح دهد، نمى تواند.

يکشنبه 2/10/1386 - 14:19
پسندیدم 0
UserName