سخنی از بزرگان
توسط : mahdi68am

حضرت على (ع) :
آنها كه به عهد خود وفا مى كنند برگزیده ترین مردم هستند.

يکشنبه 2/10/1386 - 14:18
پسندیدم 0
UserName