برحذر باش!
توسط : یاكریم

پیامبر اكرم(ص):

روزگاری به مردم رسد كه مرد اهمیت ندهد كه مال چگونه به دست آرد، از حلال یا از حرام.

يکشنبه 2/10/1386 - 14:14
پسندیدم 0
UserName